محورهای دریافت طرح

مواد اولیه

تولید

بسته‌بندی

کنترل

فناوری‌های دیجیتال

حمل و نقل

مارکتینگ

ماشین‌آلات و تجهیزات

کاهش هزینه

ترویج فرهنگ سلامت


رویداد در یک نگاه

شورای سیاست‌گذاری

دکتر حسین وطن‌پور

مدیرکل توسعه فناوری وزارت بهداشت و رئیس شورای سیاست‌گذاری


آقای دکتر سیدعباس متولیان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران


دکتر امید پورنیک

مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران


دکتر حمیدرضا مقیمی

مدیر امور فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکتر مالک نادری

مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


دکتر یوسف صادقیان

دبیر علمی رویداد


مهندس علی‌اصغر زمانی

استاد دانشگاه در حوزه خوراک و نوشیدنی


مهندس وحید گرجی

رئیس هیئت مدیره شرکت زردبند


مهندس محمد نادری

مدیرعامل ایده‌بازار امیرکبیر


کمیته هماهنگی

دکتر یوسف صادقیان

دبیر علمی رویداد


مهندس علی‌اصغر زمانی

دبیر اجرایی رویداد


دکتر عبدالناصر آزادبخت

عضو کمیته هماهنگی


مهندس محمدجواد علیزاده

معاون اجرایی


تیم اجرایی


آمار طرح‌های دریافتی

مواد اولیه

تولید

بسته‌بندی

کنترل

مارکتینگ

ماشین‌آلات و تجهیزات

کاهش هزینه

ترویج فرهنگ سلامت

سایر حوزه‌ها


حامیان

 
6. 24 QESHM
دانشگاه-علوم-پزشکی-شهید-بهشتی
8. لوگوی مرکز رشد
7. لوگوی اتاق تعاون ایران
 
 
4. لوگوی ستاد گیاهان دارویی
2. لوگوی سازمان غذا و دارو
مرکز-رشد-دانشگاه-علوم-پزشکی-ایران
هلثینو